Att öppna en ny bok så att den håller.

Hur en ny bok bör förvaras!

Materialen i en ny bok: papper, papp, skinn och klister innehallå mycken fuktighet. Ligger eller står boken på ett bord eller en bokhylla utan press, vill pärmarna, oavsett hur välbunden boken i övrigt är, gärna slå sig och bli sneda innan boken hunnit torka. Uttorkningen skall helst ske långsamt och under lätt press.

Placera därför boken på ett bord eller en hylla
aningen så".              

  eller så. 

En bok som först blivit genomtorrt på ett av dessa sätt slår sig icke. Placera därför helst Edra nya böcker sa ett par månader under den tid Ni icke läser i dem.


Hur man öppnar en ny bok första gången!


Placera boken med        

ryggen på ett bord.        
Vik ner främre pärmen.   

Därpå             

bakre pärmen.    
Vik därefter ner    

några blad         

framme i boken.    Sedan några blad

bak i boken,

varefter Ni fort-

sätter vikningenomväxlande i främre

och bakre delen

av boken, tills Ni nått

bokens mittuppslag.Gör så två eller tre gånger för ött mjuka upp inbindningen, öppnar Ni en bok hårdhänt eller vårdslöst, kan Ni bryta bokryggen och förorsaka att bladen lossna.

Bänd aldrig upp en bokrygg; om den inte ger efter av sig själv, är den endera för trång eller för stramt inbunden. Den kräver mild behandling, ungefär på samma sätt som en maskin kräver insmörjning.

----------------------------------------------------------- 

William Matthews den mest berömde bokbindaren i Amerika någonsin haft, skildrar följande händelser i sin bok: Modern Bookbindning?

”För några år sedan lom en av mina bästa kunder, en kännare, som trodde att han visste allting om hur man behandlar en bok, in på mitt kontor, när jag just fått en dyrbar inbunden bok färdig, så att den var klar att sändas hem. Han tog boken i handen och, samtidigt som han höll bladen hårt samman (istället för att låta dem falla upp av sig själva) öppnade han boken häftigt vig mitt uppslaget och utropade: - Så lätt Edra inbundna böcker går att öppna! Jag höll på att svimma. Han hade knäckt bokryggen och den måste bindas om!

 

SLUTSATS:

Även välbunden bok kan lätt förstöras, när man öppnar den förts gången.