Lagar äldre böcker. Ex: Biblar, Kokböcker, Psalmer o Sånger eller det just du behöver hjälp med.

Binder in nya böcker.

Binder in ex. årgångar av tidningar.

 Utför uppdrag åt ex. kommuner. – Ex: inbindning av protokoll.

protokoll-001.jpg

 

protokoll-007.jpg