SJÄLAVÅRDSTEAM

Under åren 2019-21 gick jag en själavårdskurs på June folkhögskola, i Jönköping. Kursen anordnades av Pingst.

Under denna tid växte det fram en längtan att på något sätt fördjupa själavården i vårt område.

Vi utmanades också att fundera på om vi skulle kunna forma någon typ av ”Själavårdsteam” i våra närområden.

Följande frågor har jag väckt, när våra styrelser i KoLaMyRa mötes.

 • Hur möter vi själavårdsbehovet i vår/våra församlingar?
 • Kan vi tillsammans forma ett samarbete där vi kan finnas till för varandras församlingar i själavårdsuppgiften?
 • Kan vi skapa ett själavårdsteam i KoLaMyRa området?
  • Varje församling försöker hitta personer som vill fördjupa sig i själavård och tjäna i det?
   • Att dessa personer har församlingens förtroende är viktigt.
   • Att dessa personer går någon enklare slag av själavårdsutbildning.
   • Att dessa personer går in under tystnadsplikten.
   • Att själavårdsteamet möts varannan månad för avstämning.
  • Att tillsammans ha en själavårdshelg hösten -22.

Du som vill veta mer eller är intresserad av detta, är välkommen till Stocksbergskyrkan, lördagen 7 maj kl.17-19.

Anmäl dig till Anders Gustavsson via sms: 070-29 24 804. Uppge namn och från vilken församling du kommer.